MEDITATIILE PE GEOMETRIILE MER-KA-BA

<FLOAREA VIEŢII – UN SECRET STRĂVECHI>

DRUNVALO MELCHIZEDEK,

Volumul 2, Capitolul TREISPREZECE, pag: 343 – 366, Editura Medialux

M E D I T A T I I L E    P E    G E O M E T R I  I L E    M E R – K A – B A

Rezumând capitolul precedent constatãm: mai întâi avem energia care curge prin chakre, iar din chakre în meridianele energetice, ajungând în fiecare celulã din corp. Urmeazã câmpul pranic, care îmbracã corpul şi curge prin chakre/meridiane. Apoi este câmpul auric, care se extinde în afara corpului cu câţiva centimetri de la suprafaţã, fiind generat de gânduri, sentimente şi emoţii. Acesta înconjoarã corpul cu un câmp energetic de forma unui ou.

Privind din afarã, începem sã vedem câmpurile geometrice de luminã care fac sã creascã cantitatea de luminã a corpului omenesc. Mer-Ka-Ba este un posibil generator al câmpurilor geometrice de luminã şi poate fi creat prin conştientizare. El nu se produce automat, în afara unei perioade foarte lungi de evoluţie, iar la acest moment al istoriei, mai puţin de 0,1% din umanitate au un Mer-Ka-Ba activ.

Aceastã statisticã se va schimba dramatic în urmãtorii câţiva ani.

Fiinţa umanã este înconjuratã de numeroase câmpuri geometrice cu energie de naturã electromagneticã în cadrul acestei dimensiuni, Mer-Ka-Ba se extinde în toate dimensiunile posibile şi în fiecare dimensiune foloseşte legile proprii de manifestare. În figura alãturatã se poate vedea una din sutele de posibilitãţi existente în jurul corpului.

image003.jpg
Fig. 13.1 – Geometria stelei tetraedice umane

Priviţi câmpul de forma stelei tetraedrice, care este primul câmp geometric de la suprafaţa corpului, considerat „deschiderea” pentru Mer-Ka-Ba. Acest câmp este unul din câmpurile pe care îl folosim aici, pe Pãmânt, în acest moment al istoriei, dar vrem sã vã arãtãm geometrii mult mai complete ale corpului de luminã, deoarece aceste informaţii vor deveni foarte importante.

Pentru marea majoritate dintre voi, informaţiile despre acest prim câmp de forma stelei tetraedrice constituie tot ceea ce este necesar sã ştiţi.

Odatã ajunşi în urmãtoarea lume, cea de a 4-a dimensiune a acestei planete, veţi primi toate informaţiile suplimentare de care veţi avea nevoie în acel moment. De ce vã ofer aceste informaţii care de fapt sunt doar pentru câţiva? Eu mã adresez auditoriului aflat pe multiple nivele de evoluţie. Toţi sunteţi importanţi pentru viaţã. De fapt, dacã un singur spirit ar deveni non-existent, întregul univers ar înceta sã existe. Astfel, pentru ca sã apelez întregul spectru al audienţei, eu trebuie sã merg dincolo de ceea ce are nevoie marea masã a oamenilor.

Steaua Tetraedricã, Sursa Tuturor Câmpurilor Geometrice din Jurul Corpului

Dacã parcurgeţi cu atenţie liniile energetice ale câmpului de forma stelei tetraedrice pânã la sursa din interiorul corpului, veţi observa câmpul de dimensiuni minuscule de forma stelei tetraedrice al celor opt celule originare – adicã Oul Vieţii, aflat exact în centrul geometric al corpului. Aşa cum ştiţi din capitolul 7, creaţia vieţii este geometricã. Moleculele – mitoza se deplaseazã evolutiv de la sferã la tetraedru, de la steaua tetraedricã la cub, din nou la sferã şi în final la tor. Aceastã geometrie a începutului vieţii nu se opreşte aici. Ea se continuã în afarã, la o distanţã de aproximativ 1,6969 m în jurul corpului, creând o forţã uimitoare şi complicatã, interactivã şi de interconectare a geometriilor corpurilor energetice, care va fi folositã de cãtre viaţã în trup, în diversele etape de evoluţie. Acum, cã aţi înţeles sursa acestor câmpuri geometrice din jurul corpului, sã privim amãnunţit la ele.

Vom începe cu steaua tetraedricã. Întâi vom relua câteva informaţii expuse în paginile anterioare. Acesta constituie începutul.

Ceea ce urmeazã sã facem este sacru şi va produce în voi schimbãri ire-versibile. Dacã simţiţi cã nu este calea cea dreaptã pentru voi în acest moment, atunci opriţi-vã. Aşteptaţi pânã când simţiţi nevoia sã faceţi asta. Odatã angajaţi pe acest drum, nu mai existã cale de întoarcere. Veţi şti şi veţi experimenta mult la nivelul chakrelor superioare. Acest capitol nu este despre ceea ce va aduce în viaţa voastrã experienţa practicãrii meditaţiei Mer-Ka-Ba, care vã va schimba atât pe voi cât şi propria viaţã. Ea vã va atenţiona Sinele Divin cã v-aţi trezit, iar Sinele Divin, care de fapt sunteţi voi la un nivel de conştiinţã superior, va începe sã vã modifice viaţa, aici, pe Pãmânt, şi astfel veţi evolua spiritual într-un ritm foarte rapid.

Veţi trãi schimbãri majore în viaţã, la doar câteva zile sau sãptãmâni de când veţi începe aceastã meditaţie. Vor dispãrea prietenii şi relaţii care au stat în drumul vostru spiritual şi vor apãrea altele noi. Tot ceea ce v-a împiedicat sã creşteţi spiritual va dispare şi va apare tot ceea ce aveţi nevoie. Este o lege spiritualã, aşa cum veţi constata curând dacã alegeţi sã intraţi pe aceastã cale de cunoaştere prin intermediul chakrelor superioare şi Mer-Ka-Ba. Vã spun toate acestea ca sã ştiţi şi sã nu fiţi surprinşi. Odatã ce viaţa devine conştientã de trezirea voastrã, vã va asista evoluţia şi vã va dezvãlui toate posibilitãţile pe care le veţi putea folosi. Vã amintiţi? Aceasta nu este prima datã când pãşiţi pe acest drum, iar voi într-adevãr ştiţi acest lucru. Aşadar, haideţi sã începem!

Steaua tetraedricã conţinând imaginea umanã, figura 13-2, este desenul esenţial pentru înţelegerea modului de lucru cu Mer-Ka-Ba, pe întreg parcursul acestei cãrţi.

Ceea ce se vede este bidimensional, dar priviţi-l ca pe ceva tridimensional. În reprezentare tridimensionalã sunt douã tetraedre incluse perfect într-un cub. Vã va fi de un real folos dacã aţi confecţiona sau aţi cumpãra una dintre aceste forme pentru a putea percepe perfect cu mintea imaginea ei.

Unul dintre primele lucruri pe care mi le-au cerut îngerii când m-au pregãtit a fost sã mã roage sã confecţionez o stea tetraedricã din carton. Ţinând aceastã formã în mâini, vã va ajuta sã o înţelegeţi şi sã o percepeţi cu propria minte. De fapt, este esenţial a nu se înţelege greşit acest aspect cãci în aceastã situaţie, evoluţia voastrã ulterioarã ar putea fi opritã.

Un mod simplu de a construi o stea tetraedricã constã în a construi la început un octaedru cu opt triunghiuri echilaterale identice (observaţi cã existã un octaedru chiar în centrul stelei tetraedrice). Apoi faceţi opt tetraedre identice care ating exact fiecare faţã a octaedrului. Acum lipiţi cele opt tetraedre pe fiecare faţã şi obţineţi o stea tetraedricã. Mai sunt şi alte metode, dar aceasta este cea mai simplã. Important este sã obţineţi o stea.

În continuare este necesar sã înţelegeţi cum se potriveşte corpul vostru în interiorul acestei stele tetraedrice, respectiv cum se aranjeazã steaua în jurul corpului vostru. Studiind cu atenţie aceastã stea tetraedricã pe care aţi construit-o la nivel tridimensional, şi privind cu atenţie desenul bidimensional din figura 13-1, mintea voastrã va începe sã-şi aminteascã. Vã rog sã începeţi cu aceasta.

Pe desenul lui Leonardo da Vinci, tetraedrul aflat cu vârful în sus îndreptat spre Soare este de naturã masculinã, iar cel cu vârful în jos, îndreptat cãtre Pãmânt, este de naturã femininã. În continuare

vom numi tetraedrul masculin – tetraedrul Soa-relui, iar cel feminin – tetraedrul Pãmântului. Existã doar douã simetrii prin care omul poate privi din interiorul stelei tetraedrice astfel încât vârful stelei aflat deasupra capului, vârful stelei aflat sub picioare, iar linia medianã ce trece prin centrul corpului omenesc orientat cu privirea spre orizont sã fie perfect aliniate.

Pentru un corp masculin, privind forma cãtre exterior, tetraedrul Soarelui are în planul inferior un colţ înaintea omului, iar suprafaţa triun-ghiularã opusã se aflã în spatele lui; tetraedrul Pãmânt are în acest planul superior colţul figurii în spate, iar suprafaţa triunghiularã opusã este în faţã (fig. 13-2 stânga).

image002
Fig. 13-2. Orientarea masculina si feminina in steaua tetraedrica

Pentru un corp feminin, privind spre exte-rior, tetraedrul Soare are planul triunghiular orientat spre faţa corpului şi muchia spre spatele corpului, iar tetraedrul Pãmânt are muchia în faţã şi suprafaţa planã spre spate (fig. 13-2 dreapta). În jurul corpului se aflã în realitate trei stele te-traedrice complete, de aceeaşi mãrime şi supra-puse una peste alta, de-a lungul aceleiaşi axe.

Dacã le-aţi putea vedea, ele ar apãrea ca o singurã stea, când de fapt sunt trei. Voi explica mai pe larg în etapa a cincisprezecea de respiraţie.

Acum voi explica strãvechea meditaţie Mer-Ka-Ba, cu informaţii complete şi actuale, astfel încât sã depãşiţi problemele întâmpinate în trecut de oamenii care se strãduiau sã-şi activeze propriul Mer-Ka-Ba, folosind aceste instrucţiuni sau altele similare. Iniţial, aceste instrucţiuni prezentate de mine aici, sunt cele folosite de facilitatorii seminarului Floarea Vieţii şi au fost introduse pe un website care a ajuns în lumea întreagã, dar majoritatea oamenilor nu au fost capabili sã obţinã rezultate din cauza problemelor a cãror rezolvãri au fost ţinute ascunse o lungã perioadã de timp. Citiţi toate aceste informaţii actualizate, care se referã la evitarea posibilelor probleme cu care s-ar putea sã vã confruntaţi la început.

Dificultãţile întâmpinate de oameni în înţelegerea acestor instrucţiuni au fost identificate de-a lungul ultimilor cinci ani, prin experienţa directã cu grupele de lucru şi ele sunt explicitate în secţiunea special dedicatã. Cred cã aceastã nouã metodã va funcţiona, dar cea mai bunã variantã rãmâne participarea la seminare susţinute de facilitatorii Florii Vieţii. Aceşti facilitatori se aflã în peste 33 de ţãri şi îi puteţi gãsi pe internet. Ei au fost antrenaţi cu mare grijã, nu doar în modul de a preda instrucţiunile meditaţiei Mer-Ka-Ba, ci şi a transmite oral instrucţiuni despre inimã, care nu pot fi gãsite într-o carte. Iar ceea ce se primeşte pentru inimã este mult mai important decât cunoaşterea în sine. Bineînţeles cã depinde de voi cum veţi proceda, dar odatã ce începeţi sã înţelegeţi Mer-Ka-Ba, un facilitator Floarea Vieţii ar putea deveni indispensabil. Cu aceastã introducere vom începe instrucţiunile. Ele vor fi împãrţite în patru pãrţi.

Completarea 1: Dacã aţi mai fost pe Pãmânt şi nu aţi venit recent de altundeva, atunci, în ultimii 13.000 de ani propriul vostru Mer-Ka-Ba a fost adormit. Aşa cã a trecut o perioadã lungã de timp de când corpul vostru a simţit aceastã experienţã. Practicarea acestei respiraţii va restabili câmpul Mer-Ka-Ba viu în jurul corpului vostru. Practicarea funcţioneazã asemãnãtor cu învârtirea unei roţi: roata trebuie antrenatã ori de câte ori este necesar pentru a menţine mişcarea de rotaţie. Antrenarea repetatã a Mer-Ka-Ba va conduce la un moment dat la activarea permanentã de sine stãtãtoare a acestui corp de luminã. O persoanã cu un Mer-Ka-Ba permanent este o persoanã care respirã conştient şi care este conştientã de respiraţia Mer-Ka-Ba. Pentru a fi mai limpede, practicarea zilnicã a meditaţiei constituie o metodã de construire şi reactivare a câmpului Mer-Ka-Ba viu în jurul corpului. Va veni o zi când aceastã practicã se va opri, ceea ce înseamnã cã sunteţi o fiinţã care respiraţi conştient.

Sã fiţi atenţi cã s-ar putea sã aparã nişte probleme înainte ca Mer-Ka-Ba sã devinã cu adevãrat permanent. Propriul vostru egou v-ar putea spune: „O, da! Sunt sigur cã pro-priul meu Mer-Ka-Ba este perma-nent”, când, de fapt, nu este. Dacã vã opriţi prea repede din practicarea meditaţiei, Mer-Ka-Ba va înceta sã trãiascã (respectiv sã se roteascã) dupã aproximativ 47-48 de ore. Deci, când puteţi spune cã este permanent?

Aceasta este foarte dificil de aflat pentru mulţi oameni, deoarece energia câmpului Mer-Ka-Ba este o energie foarte subtilã şi este mai greu de perceput de cãtre începãtori. Dacã practicaţi exerciţiile mai mult de un an şi observaţi cã deveniţi conştienţi de propriul Mer-Ka-Ba de mai multe ori într-o zi, atunci puteţi avea certitudinea cã este permanent. Dacã sunteţi în contact cu sinele vostru superior şi sunteţi sigur de asta, atunci întrebaţi-l pur şi simplu care este starea propriului vostru Mer-Ka-Ba. Totuşi, mai este ceva cert: dacã vã opriţi din practicarea zilnicã a meditaţiei şi descoperiţi cã nu v-aţi gândit la propriul Mer-Ka-Ba mai multe zile, va trebui sã o luaţi de la capãt. Odatã ce deveniţi o fiinţã care respirã conştient, vã veţi aminti în fiecare zi de propriul Mer-Ka-Ba.

Respiraţia Sfericã şi Amintirea Despre Mer-Ka-Ba

Asemenea soarelui noi trebuie sã respirãm radiind în jurul nostru viaţã. Astfel vom primi de la întreaga viaţã propria noastrã manã.

Începeţi prin a vã crea un loc în casã, pe care sã-l folosiţi numai pentru aceastã meditaţie. Aranjaţi-vã un spaţiu unde nimeni sã nu calce sau sã nu vã deranjeze, cum ar fi un colţ din dormitor. Un mic altar, cu o candelã (lumânare) şi pernuţã pe care sã vã aşezaţi vã va fi de un real folos. Construiţi acest loc sfânt. Este locul unde vã veţi activa câmpul Mer-Ka-Ba în jurul corpului şi veţi avea contact conştient cu sinele vostru superior.

Intraţi în aceastã meditaţie o datã pe zi pânã va veni momentul în care veţi respira conştient, reamintindu-vã cã la fiecare respiraţie realizaţi conexiunea voastrã intimã cu Dumnezeu.

Pentru a începe meditaţia vã aşezaţi şi vã relaxaţi. Orice poziţie comodã este posibilã pentru a face meditaţie, dar aşezat în poziţia lotus sau pe un scaun (cu spatele drept) este probabil cel mai potrivit. Voi hotãrâţi! Începeţi prin a lãsa preocupãrile zilei sã disparã.Respiraţi ritmic şi superficial, într-o manierã de relaxare. Fiţi conştienţi de propria respiraţie şi simţiţi cum vi se relaxeazã corpul. Când simţiţi cã prensiunea exterioarã începe sã scadã, îndreptaţi-vã atenţia pe chakra Christicã, care se aflã la doar un centimetru deasupra sternului şi începeţi sã vã deschideţi inima. Simţiţi iubire pentru Dumnezeu şi pentru tot ceea ce este viu, pentru fiecare formã de viaţã. Continuaţi sã respiraţi ritmic, folosind unitãţi de timp egale la inspir şi la expir. Fiţi conştienţi de respiraţia voastrã şi simţiţi cum iubirea se mişcã prin spiritul vostru. Când simţiţi cã iubirea este în voi, veţi fi pregãtiţi sã experi-mentaţi Mer-Ka-Ba. Nivelul pânã la care sunteţi capabili sã iubiţi este nivelul la care veţi putea experimenta Mer-Ka-Ba.

Un Alt Aspect al Meditaţiei

Existã 17 etape ale respiraţiei pe care le veţi folosi pentru a activa câmpul Mer-Ka-Ba. Primele 6 sunt destinate echilibrãrii polaritãţilor din cele opt circuite electrice şi pentru a curãţa aceste circuite. Urmãtoarele 7, care sunt complet diferite, sunt orientate cãtre restabilirea propriul flux pranic prin sistemul de chakre şi re-crearea în corpul vostru a ceea ce se numeşte respiraţie sfericã. A 14-a respiraţie este unicã. Ea schimbã echilibrul energiei pranice din corp, urcându-l din tridimensional în a 4-a dimensiune.

Ultimele trei respiraţii creeazã câmpurile contrarotative de activitare a câmpului Mer-Ka-Ba atât în interiorul cât şi în exteriorul corpului.

Partea I: Primele şase Respiraţii

Urmãtoarele instrucţiuni sunt împãrţite în patru destinaţii: minte, corp, respiraţie şi inimã.

Prima respiraţie: Inspiraţia

Inima: deschideţi-vã inima şi simţiţi iubire pentru întreaga viaţã. Dacã nu puteţi faceţi aceasta, va trebui sã vã strãduiţi sã vã deschideţi iubirea cât de mult posibil. Aceasta este cea mai importantã indicaţie.

Mintea: fiţi conştienţi de tetraedrul Soare (masculin; cu vârful îndreptat în sus; la bãrbaţi muchia este îndreptatã în faţã, iar la femei muchia este îndreptatã în spate). Vizualizaţi acest tetraedru cum se umple cu lumina albã strãlucitoare şi vã înconjoarã corpul (culoarea acestei lumini albe strãlucitoare este la fel cu a unui fulger pe un cer înnorat). Aceasta nu este doar culoarea fulgerului, ci este energia acestuia. Vizualizaţi cât de bine puteţi. Dacã nu puteţi sã-l vizualizaţi, încercaţi sã simţiţi cã vã înconjoarã. Simţiţi tetraedrul Soare umplut cu aceastã energie.

Corpul: la un moment dat, în timpul expiraţiei, aşezaţi-vã mâinile într-o mudrã, atingând uşor vârfurile degetului mare şi al degetului arãtãtor de la ambele mâini. Ţineţi mâinile cu palmele îndreptate în sus.

Respiraţia: din momentul în care aveţi plãmânii goliţi, începeţi sã respiraţi complet şi corect dupã modelul yoghin. Respiraţi doar pe nãri; sunt şi excepţii, dar vor fi descrise la timpul lor. Pur şi simplu respiraţi din abdomen, apoi din diafragmã şi în final din piept. Faceţi asta într-o singurã mişcare, nu din trei. Fiecare expiraţie se încheie cu ţinerea pieptului strâns ferm (solid, tare, nemişcat) şi relaxarea stomacului, foarte încet eliberând aerul, sau ţinând stomacul tare, relaxând pieptul.

Cel mai important punct este atunci când aceastã repiraţie devine ritmicã (se inspirã şi se expirã în aceeaşi duratã de timp). La început folosiţi şapte secunde pentru inspiraţie şi tot şapte secunde pentru expiraţie, timp folosit de yoghinii tibetani. Pe mãsurã ce vã familiarizaţi cu aceastã meditaţie veţi gãsi propriul vostru ritm de respiraţie. Respiraţia poate fi atât de lungã cât vã simţiţi confortabil cu ea, dar ar trebui sã nu fie mai scurtã de cinci secunde, dacã nu aveţi probleme de sãnãtate.

Urmãtoarele instrucţiuni pentru o respiraţie yoghinã completã sunt extrase din volumul „ªtiinţa respiraţiei” de Yogi Ramacharaka (1904); poate cã aceastã informaţie vã va fi de folos.

Respirând uşor aerul pe nas, umpleţi mai întâi partea inferioarã a plãmânilor, ceea ce se obţine prin mişcarea diafragmei care, lãsându-se în jos, exercitã o presiune uşoarã asupra organelor abdominale şi împinge înainte peretele abdomenului. Umpleţi apoi regiunea de mijloc a plãmânilor împingând coastele inferioare, sternul şi pieptul. Apoi se umple partea superioarã plãmânilor, împingând înainte, partea superioarã a pieptului se ridicã, odatã cu cele şase sau şapte perechi de coaste superioare. În mişcarea finalã, abdomenul se contractã uşor, mişcare care sprijinã plãmânii, ajutând sã se umple şi pãrţile superioare.

La o primã lecturã, poate pãrea cã aceastã respiraţie constã din trei mişcãri distincte, dar în realitate nu este aşa. Inspiraţia este continuã şi întreaga cavitate toracicã – de la diafragmã pânã la cel mai de sus punct al pieptului, în zona clavicularã – se dilatã cu o mişcare uniformã. Este bine sã evitaţi inspiraţiile bruşte ori intermitente, încercaţi inspiraţii regulat şi continuu. Practica va elimina treptat tendinţa de a diviza inspiraţia în trei mişcãri şi veţi avea ca rezultat o respiraţie continuã şi uniformã. Veţi fi capabili sã prelungiţi inspiraţia cu câteva secunde dupã fiecare exerciţiu efectuat în plus. Expiraţi foarte uşor şi liniştit, ţinând pieptul în poziţie încordatã şi strângând abdomenul, ridicându-l încet, pe mãsurã ce aerul este dat afarã din plãmâni. Când aerul a ieşit complet, relaxaţi-vã pieptul şi abdomenul.

O micã practicã, câteva exerciţii fãcute cu mare atenţie vor uşura procesul, iar o datã ce v-aţi însuşit bine tehnica, acest exerciţiu va deveni un automatism.

Completarea 2: Veţi avea nevoie de o micã stea tetraedricã ca sã o priviţi. Încercaţi sã vã daţi seama de fiecare muchie a stelei tetraedrice, având mãsura din afara braţelor voastre întinse, de la degetul mijlociu al mâinii stângi pânã la degetul mijlociu al mâinii drepte (sau, dacã preferaţi, înãlţimea voastrã). Astfel, steaua din jurul vostru este foarte mare. Voi puteţi sã desenaţi un triunghi de aceastã dimensiune pe podea sau sã folosiţi sfori pentru a vizualiza cu mintea voastrã efectiv dimensiunea propriilor voastre tetraedre. Aceasta vã va ajuta foarte mult! La seminariile Floarea Vieţii se foloseşte adesea o stea tetraedricã construitã tridimensional, în care se poate intra. Aceasta chiar funcţioneazã.

Când vizualizaţi tetraedrele, sã nu le priviţi din exterior. Nu priviţi o stea tetraedricã micã, aflatã în faţa voastrã, cu voi vizualizaţi cã staţi înãuntru. O astfel de vizualizare vã va deconecta de la câmpul real şi nu veţi putea crea Mer-Ka-Ba. Mintea are nevoie de o conectare la câmpul real. Astfel, vizualizaţi tetraedrele în jurul corpului vostru, iar voi poziţionaţi în interior.

În al doilea rând, puteţi opta pentru mai multe metode de a vã conecta mintea cu propriile tetraedre. Unele persoane le pot vizualiza, deoarece au o capacitate de vizualizare deosebitã. Alte persoane nu le pot vizualiza, dar le pot simţi. Ambele cãi sunt valabile, deci nu conteazã pe care dintre ele o folosiţi. A vedea reprezintã activitatea pãrţii stângi a creierului, adicã energia masculinã, iar a simţi este atributul pãrţii drepte a creierului, cu alte cuvinte energia femininã. Sunt unele persoane care folosesc ambele metode în acelaşi timp, ceea ce este de asemenea corect.

Completarea 3: Mudra este o poziţie a mâinii. Mulţi practicanţi spirituali folosesc mudrele. Tibetanii şi hinduşii folosesc mudrele în practicile lor. Acestea vã conecteazã conştient corpul cu circuitele electrice specifice din corpul vostru. În timp ce schimbaţi mudrele, ele vã vor conecta la alte circuite electrice din corp.

În corp se gãsesc opt circuite electrice care provin din cele opt celule originare. Deşi este greu de explicat, este necesar sã echilibraţi doar şase circuite pentru a obţine echilibrul tuturor celor opt. Este asemãnãtor cu sistemul global de poziţionare (GPS – sistem de localizare a unor puncte specifice de pe suprafaţa pãmântului). Acest sistem se bazeazã pe tetraedre. Dacã sunt cunoscute trei puncte ale tetraedrului, atunci localizarea celui de al patrulea se deduce uşor. De aceea, dacã şase puncte ale stelei tetraedrice au fost echilibrate, urmãtoarele douã – localizate deasupra capului şi sub picioare, se vor echilibra automat. Acesta este motivul pentru care facem doar şase echilibrãri şi curãţãri pentru opt circuite electrice.

Prima respiraţie: Expiraţia

Inima: iubire

Mintea: deveniţi conştienţi de tetraedrul Pãmânt (energia femininã; vârful stelei tetraedrice înspre Pãmânt, continuã pe muchia orientatã spre spate pentru masculin, respectiv orientatã înainte pentru feminin). Vedeţi acest tetraedru umplut de asemenea cu luminã albã strãlucitoare.

Corpul: pãstraţi aceeaşi mudrã.

Respiraţia: nu ezitaţi ca la momentul maxim al inspiraţiei, sã începeţi sã expiraţi. Expiraţi foarte încet, în aproximativ şapte secunde, de tip yoghin. Când aerul este golit din plãmâni, fãrã sã forţaţi, relaxaţi pieptul şi abdomenul, ţinându-vã respiraţia câteva secunde. Când simţiţi presiune, inspiraţi din nou, dupã pauza de aproximativ cinci secunde şi procedaţi în felul urmãtor:

Mintea: îndreptaţi-vã atenţia asupra triunghiului echilateral orizontal care constituie baza tetraedrului Pãmânt, şi care trece prin pieptul vostru la aproximativ 7 cm sub chakra Cristicã, la nivelul plexului solar (vezi desenul lui Vitruvius de pe copertã înaintea cap.1). Printr-o strãfulgerare şi cu o pulsaţie de energie trimiteţi acest plan triunghiular în jos, prin tetraedrul Pãmânt. Acest plan se va micşora pe mãsurã ce coboarã, pentru cã ia forma tetraedrului şi împinge toate energiile negative ale mudrei şi a circuitelor electrice prin vârful tetraedrului. Lumina se va rãspândi spre centrul Pãmântului, iar dacã o puteţi vedea, ea are o culoare întunecatã, murdarã. Acest exerciţiu al minţii se executã simultan cu urmãtoarele mişcãri ale corpului.

Corpul: urmãtorul exerciţiu se poate realiza fie cu ochii închişi, fie deschişi. Mişcaţi ochii uşor unul cãtre celãlalt, încrucişaţi-i uşor, aducându-i în sus, deasupra orbitelor. Aceastã mişcare de privire în sus sã nu fie prea extremã, pentru a nu determina vreun disconfort. Puteţi simţi o senzaţie de furnicãturi între ochi, în zona celui de-al treilea ochi. Acum priviţi cât de jos puteţi, cãtre un punct inferior şi cât mai rapid. Este posibil sã simţiţi o senzaţie de electrocutare, care se mişcã în jos, pe coloana vertebralã. Mintea şi corpul trebuie coordonate pe parcursul acestui exerciţiu prin simultaneitatea mişcãrii ochilor şi concentrarea mentalã. Ochii privesc în jos de la cea mai înaltã poziţie a lor, în timp ce mintea vizualizeazã planul orizontal triunghiular al tetraedrului Pãmânt cum se mişcã în jos spre vârful tetraedrului Pãmânt. Dupã care va reveni în mod natural la poziţia iniţialã.

Acest exerciţiu combinat vã va curãţa de gândurile şi emoţiile negative care au pãtruns în sistemul vostru electric, în acest circuit specific. Mai precis, el va curãţa acea parte a sistemului electric asociatã cu mudra pe care o folosiţi. Imediat dupã impulsul dat pentru a coborî energia de-a lungul coloanei vertebrale, schimbaţi mudra pentru urmãtoarea etapã şi începeţi din nou întregul ciclul, pornind cu a doua respiraţie.

Urmãtoarele cinci respiraţii se repetã ca în primul exemplu, cu urmãtoarele schimbãri de mudre:

A DOUA respiraţie: mudra: degetul mare cu degetul mijlociu;
A TREIA respiraţie: mudra: degetul mare cu degetul inelar;
A PATRA respiraţie: mudra: degetul mare cu degetul mic;
A CINCEA respiraţie: mudra: degetul mare cu degetul arãtãtor (ca la prima respiraţie);
A ȘASEA respiraţie: mudra: degetul mare cu degetul mijlociu (ca la a doua respiraţie).

Prin acest set de şase respiraţii, de echilibrare a polaritãţilor şi curãţare a sistemul electric, s-a încheiat prima parte. Acum sunteţi pregãtiţi pentru partea a doua.

Completarea 4: Sã nu vã îngrijoraţi în ceea ce priveşte aceastã energie negativã care intrã în Mama Pãmânt. Ea este complet capabilã sã asimileze aceastã energie fãrã nici o problemã. Totuşi, dacã locuiţi într-o clãdire cu douã etaje sau mai înaltã, asta impune respectarea unei anumite discipline şi asumarea anumitor responsabilitãţi. Când energia trece printr-o clãdire cu mai multe etaje, dacã aceastã energie vine în contact cu alţi oameni, aceştia se vor contamina. De regulã, ca sã nu le faceţi intenţionat nimic rãu, este necesar sã faceţi urmãtorul lucru.

Noi nu am explicat încã energia psihicã, astfel încât chiar dacã nu înţelegeţi, trebuie sã mergeţi pe încredere. Trebuie sã înţelegeţi cã aceastã energie negativã pe care voi o emiteţi nu se va ataşa de nicio altã persoanã şi va intra complet în Mama Pãmânt fãrã a produce rãu. Este suficient sã gândiţi aşa, şi aşa va fi.

Partea a II-a: Urmãtoarele Șapte Respiraţii Re-creaţi Respiraţia Sfericã

Aici începe un nou tip de respiraţie. Acum nu mai este nevoie sã vizualizaţi steaua tetraedricã. Trebuie doar sã vizualizaţi şi sã lucraţi cu tubul pranic (respirator) care trece prin centrul stelei tetraedrice din vârful tetraedrului Soare (masculin) localizat deasupra capului şi pânã în vârful tetraedrului Pãmânt (feminin) aflat sub picioare. Tubul pranic (respirator) se întinde de la o lungime de palmã deasupra capului pânã la o lungime de palmã sub picioare.Diametrul tubului vostru pranic are mãrimea cercului format prin unirea degetului mare cu cel mijlociu. Deoarece oamenii sunt diferiţi, fiecare persoanã trebuie sã aibã propria sa unitate de mãsurã. Tubul pranic seamãnã cu un tub fluorescent care are la fiecare capãt câte un cristal, în vârfurile celor douã tetraedre. Prana pãtrunde în tub prin ambele capete, la fel ca prin infinitatea de orificii ale unui trunchi de copac.

Respiraţia a 7-a: Inspiraţia

Inima: iubire. Acum urmeazã o altã perfecţionare care poate fi folositã doar dupã ce aţi practicat şi v-aţi perfecţionat în meditaţia descrisã pânã aici (citiţi completare 5).

Mintea: vizualizaţi sau simţiţi tubul pranic trecând prin corpul vostru. Imediat ce începeţi sã faceţi a şaptea respiraţie, încercaţi sã vizualizaţi lumina pranicã alb-strãlucitoare, mişcându-se simultan în sus şi în jos. Aceastã mişcare este aproape instantanee. Punctul din interiorul trupului vostru, unde se întâlnesc cele douã raze pranice este controlat de minte; aceasta constituie o vastã cunoaştere aplicatã în tot universul.

În aceastã învãţãturã vi se va arãta ceea ce este necesar pentru a vã transpune corpul din a treia dimensiune în cea de-a patra dimensiune şi a vã deplasa odatã cu Pãmântul în propria-i ascensiune. În acest caz, voi veţi direcţiona cele douã raze pranice în interiorul tubului, care se vor întâlni în interiorul corpului vostru, la nivelul ombilicului. La momentul întâlnirii cele douã raze pranice, chiar la începutul inspiraţiei, energia pranei se acumuleazã şi devine o sferã de mãrimea unui gra-pefruit, de luminã pranicã albã. Sfera se formeazã în punctul de întâlnire dinãuntrul tubului pranic, exact în chakra aflata în acel loc. Toate acestea se produc instantaneu. Dacã continuaţi sã faceţi a şaptea inspiraţie, sfera pranicã începe sã creascã uşor, mãrindu-se datoritã pranei din interior, devenind tot mai concentratã.

Corpul: pentru urmãtoarele şapte respiraţii, folosiţi aceiaşi mudrã atât pentru inspiraţie cât şi pentru expiraţie: degetul mare, degetul arãtãror şi cel mijlociu se ating uşor, palmele sunt orientate în sus.

Respiraţia: profundã, ritmicã, o respiraţie de tip yoghin, şapte secunde inspiraţie, şapte secunde expiraţie sau orice alt timp, care vã este la îndemânã. Fluxul pranei prin cele douã capete ale tubului nu se va opri şi nici nu se va schimba atunci când treceţi de la inspir la expir. Va fi o curgere continuã, care nu se va opri atâta timp cât respiraţi – chiar şi dupã moarte, înviere sau înãlţare.

Respiraţia a 7-a: Expiraţia

Mintea: sfera pranicã centratã la nivelul ombilicului continuã sã creascã. Pe parcursul unei expiraţii complete, sfera pranicã va creşte la aproximativ 20-27 cm în diametru.

Respiraţia: nu forţaţi eliminarea aerului din plãmâni. Când plãmânii voştri s-au golit în mod natural, începeţi imediat respiraţia urmãtoare.

Respiraţia a 8-a: Inspiraţia

Inima: iubire

Mintea: sfera pranicã continuã sã concentreze energia vitalã şi sã creascã în mãrime.

Respiraţia a 8-a: Expiraţia

Mintea: sfera pranicã continuã sã creascã şi va atinge mãrimea maximã la sfârşitul acestei respiraţii. Mãrimea maximã a sferei diferã pentru fiecare persoanã. Dacã aşezaţi degetul cel mai lung de la mânã cu vârful pe marginea ombilicului, linia de la încheietura mâinii defineşte raza de maximã mãrime a acestei sfere pentru voi. Aceastã sferã pranicã nu creşte mai mult în diametru, va rãmâne la aceastã dimensiune chiar şi atunci când veţi extinde o altã sferã dincolo de aceasta, ceea ce vom vedea mai târziu.

Respiraţia a 9-a: Inspiraţia

Mintea: sfera nu poate creşte mai mare, astfel încât prana începe sã se concentreze în interiorul sferei, determinând o creştere a strãlucirii ei. Respiraţia: pe mãsurã ce inspiraţi, sfera devine din ce în ce mai strãlucitoare.

Respiraţia a 9-a: Expiraţia

Respiraţia: odatã ce expiraţi, sfera de luminã devine din ce în ce mai strãlucitoare.

Respiraţia a 10-a: Inspiraţia

Minte: în timp ce inspiraţi în a zecea respiraţie, sfera de luminã din zona stomacului va atinge o concentraţie maximã. Aproximativ la jumãtatea timpului din cea de-a zecea inspiraţie, în momentul de maximã concentrare a pranei, sfera se va aprinde şi îşi va schimba culoarea şi calitatea. Culoarea electricã alb-albãstruie a pranei se va transforma în culoarea aurie a soarelui. Sfera va deveni o luminã strãlucitoare aurie ca un soare auriu. Pe mãsurã ce încheiaţi a zecea inspiraţie, aceastã sferã nouã de luminã aurie va atinge rapid o concentraţie nouã şi foarte puternicã. Când ajungeţi la finalul inspiraţiei, sfera de luminã aurie din interiorul vostru este pregãtitã pentru a se transforma.

Respiraţia a 10-a: Expiraţia

Mintea: în momentul expiraţiei, sfera micã de luminã aurie care are douã lungimi de braţ în diametru, se va dilata şi se va extinde. Într-o secundã, combinatã cu respiraţia descrisã mai sus, sfera se dilatã atingând rapid dimensiunea sferei lui Leonardo Da Vinci (distanţa dintre vârfurile degetelor mari ale mâinilor voastre întinse). Corpul vostru este acum complet închis într-o sferã imensã de luminã aurie strãlucitoare. Astfel veţi reveni la forma strãveche a respiraţiei sferice. Oricum, în aceastã fazã sfera nu este stabilã. Va trebui sã respiraţi încã de trei ori, (respiraţiile 11, 12, 13) pentru a stabiliza noua sferã aurie.

Respiraţia: în momentul în care expiraţi, formaţi un orificiu mic cu buzele şi suflaţi afarã cu presiune aerul din plãmâni. Simţiţi cum muşchii stomacului se contractã şi gâtul pare cã se deschide. În primul moment al acestei respiraţii, veţi simţi cum sfera începe sã se umfle, astfel încât forţaţi ieşirea aerului printre buze. Chiar în acel moment, de regulã într-o secundã sau douã, relaxaţi-vã şi daţi afarã tot aerul rãmas. Atunci sfera se va extinde imediat spre mãrimea normalã a sferei lui Leonardo. Reţineţi cã sfera cea micã, originalã, este tot acolo. Astfel s-au format douã sfere, una în interiorul celeilalte.

A 11-a, a 12-a şi a 13-a respiraţie: Inspiraţie şi expiraţie

Mintea: relaxaţi-vã şi lãsaţi sã scadã vizualizarea. Pur şi simplu simţiţi curgerea pranei prin tub dinspre cei doi poli, care se întâlnesc la nivelul ombilicului şi apoi se extinde în afarã în toatã lungimea, umplând interiorul sferei cu prana. Respiraţia: profundã, ritmicã, de tip yoghin. La sfârşitul celei de a treisprezecea respiraţii, aţi stabilizat marea sferã şi sunteţi pregãtiţi pentru respiraţia a paispre-zecea, care este foarte importantã.

Este important de reţinut cã sfera micã, originarã, se aflã în continuare în interiorul sferei mari. De fapt, sfera micã este mai strãlucitoare şi mult mai concentratã decât sfera mare. Din sfera interioarã se poate extrage prana în diverse scopuri, cum ar fi vindecarea.

Completarea 5: Urmãtoarea perfecţionare este facultativã. Dacã nu simţiţi nevoia sã o faceţi, atunci nu o faceţi şi continuaţi sã folosiţi doar iubirea. Folosiţi aceastã perfecţionare doar dacã sunteţi compatibili cu aceastã practicã şi nu vã concentraţi prea mult timp pe cum trebuie sã procedaţi.

Se face în felul urmãtor: înlocuiţi iubirea pe care o simţiţi pe parcursul celor şapte respiraţii cu urmãtoarele şapte simţiri sau calitãţi ale minţii, pe parcursul întregii respiraţii.

Respiraţia 7 Iubire
Respiraţia 8 Adevãr
Respiraţia 9 Frumuseţe
Respiraţia 10 Încredere
Respiraţia 11 Armonie
Respiraţia 12 Pace
Respiraţia 13 Veneraţie pentru Dumnezeu

Acest model este necesar pentru pãtrunderea printr-o poarta stelarã cum ar fi cea descoperitã în Orion, situatã în centrul Nebuloasei Crabului. Doar o persoanã (sau un spirit) care vieţuieşte aceste calitãţi poate pãtrunde o astfel de poarta stelarã. Acest model conţine un câmp subtil care vã va fi util în viitor. Chiar dacã nu înţelegeţi acum, veţi înţelege în viitor, dupã o practicã mai îndelungatã.

Partea a III-a: Respiraţia a 14-a

Respiraţia a 14-a: Inspiraţia

Inima: iubire

Mintea: la începutul inspiraţiei a paisprezecea, cu ajutorul minţii şi a gândului, mutaţi punctul în care cele douã raze pranice se întâlnesc în dreptul ombilicului, mai sus, la aproximativ douã-trei degete lãţime deasupra capului pieptului, în chakra dimensiunii a 4-a şi a conştiinţei Christice. Întreaga sferã mare împreunã cu sfera micã originarã, conţinutã în interiorul sferei mari, se deplaseazã în sus spre noul punct de întâlnire a pranei în interiorul tubului. Gândiţi-vã cã este foarte uşor de fãcut, este o mişcare extrem de puternicã. Respirând din acest nou punct din interiorul tubului, inevitabil conştiinţa voastrã se va schimba; se va trece din a 3-a în a 4-a dimensiune, respectiv din conştiinţa Pãmântului spre conştiinţa Christicã. Va dura ceva timp pânã veţi simţi acest efect dar, aşa cum am mai spus, se va întâmpla inevitabil dacã continuaţi sã practicaţi.

Corpul: pentru restul meditaţiei se va folosi urmãtoarea mudrã:

– bãrbaţii vor aşeza palma stângã deasupra palmei drepte, amândouã orientate în sus;

–  femeile vor aşeza palma dreaptã deasupra palmei stângi.

Lãsaţi degetele mari sã se atingã uşor unul de celãlalt. Este o mudrã de relaxare.

Respiraţia: profundã, ritmicã, de tip yoghin. Oricum, dacã continuaţi sã respiraţi din centrul Conştiinţei Christice fãrã a intra în câmpul Mer-Ka-Ba propriu (ceea ce se şi recomandã pânã când reuşiţi sã faceţi conexiunea cu Sinele vostru Superior), atunci vã schimbaţi maniera de a respira cu un ritm mai confortabil. Cu alte cuvinte, respiraţi ritmic, dar într-o manierã mai relaxantã, unde atenţia voastrã se îndreaptã mai mult pe fluxul de energie, mişcându-se în sus şi în jos prin tubul pranic, punctul de întâlnire se aflã în zona sternului, extinzându-se spre sfera mare. Simţiţi doar fluxul. Folosiţi aspectul vostru feminin pur şi simplu pentru a fi. În aceastã fazã nu vã gândiţi la nimic, doar respiraţi, simţiţi şi fiţi.

Simţiţi conexiunea cu întreaga viaţã prin intermediul respiraţiei Christice. Reamintiţi-vã de conexiunea voastrã intimã cu Dumnezeu (citiţi completarea 7).

Completarea 6: Din cauzã cã pe Pãmânt acum se manifestã o schimbare de naturã sexualã declanşatã de noua luminã a Soarelui nostru, mulţi oameni descoperã cã polaritatea lor sexualã se schimbã. Din moment ce aceastã mudrã este importantã mai mult pentru relaxarea celui ce mediteazã, sugerez acum sã folosiţi oricare mudrã care simţiţi cã vi se potriveşte. Dacã uneori simţiţi cã vreţi sã schimbaţi mudra, atunci schimbaţi-o.

Completarea 7: Mulţi ani s-a recomandat ca oamenii sã respire doar prin respiraţia sfericã pânã când aceştia se conectau cu Sinele Superior. Deoarece în ultimii ani Pãmântul trece printr-un proces de înãlţare spre o conştiinţã superioarã, se recomandã sã continuaţi imediat cu partea a patra din Mer-Ka-Ba.

Partea A IV-a: Ultimele Trei Respiraţii, Construirea Vehiculului de Ascensiune

Se obişnuia ca meditaţia sã se predea spunându-se cã nu puteţi face partea a patra pânã când nu aţi fãcut conexiunea cu Sinele vostru Superior, iar acesta vã va da permisiunea sã continuaţi. Noi vã dãm acum permisiunea sã continuaţi, dar este bine sã rãmâneţi deschişi în continuare pentru a comunica cu Sinele vostru Superior. Aceastã parte trebuie sã fie luatã foarte în serios. Energiile care vor veni în interiorul şi în jurul corpului şi a spiritului vostru au o putere uluitoare.

Respiraţia a 15-a: Inspiraţia

Inima: iubire necondiţionatã pentru tot ce înseamnã viaţã.

Mintea: fiţi conştienţi de întreaga stea tetraedricã. Aceasta este alcãtuitã din tetraedrul Soare (masculin) interconectat cu tetraedrul Pãmânt (feminin). Cele douã, tetraedrul Soare şi Pãmânt, formeazã împreunã steaua tetraedricã (Steaua lui David). Acum realizaţi cã aici existã trei stele tetraedrice diferite, suprapuse una peste alta – trei grupuri complete de tetraedre duble exact de aceeaşi formã şi dimensiune, deşi par una, ele de fapt sunt separate. Fiecare stea tetraedricã are exact aceeaşi dimensiune şi fiecare stea tetraedricã are o polaritate proprie, una masculinã, alta femininã şi cealaltã neutrã. Fiecare stea tetraedricã se va roti pe aceeaşi axã.

Prima stea tetraedricã este de naturã neutrã. Este efectiv corpul fizic ancorat la baza coloanei vertebrale. Aceastã stea tetraedricã nu îşi schimbã niciodatã orientarea, exceptând anumite condiţii foarte rare care nu intrã în discuţie. Aceastã primã stea este localizatã împrejurul corpului în conformitate cu sexul corpului.

A doua stea tetraedricã este de naturã masculinã şi electricã. Este efectiv mintea umanã şi se poate roti în sens contrar acelor de ceasornic faţã de sensul de rotaţie al corpului vostru, privit din exterior. Altfel spus, aceasta se roteşte spre stânga pornind dintr-un punct aflat în faţa voastrã.

A treia stea tetraedricã este de naturã femininã şi magneticã. De fapt, ea este corpul emoţional uman şi se poate roti în sensul acelor de ceasornic faţã de sensul de rotaţie al corpului vostru, privit din exterior. Altfel spus, se roteşte spre dreapta pornind dintr-un punct aflat în faţa voastrã (citiţi completarea 8).

Completarea 8: Aceastã etapã este una dintre cele mai dificil de înţeles. La început multor oameni nu le este clar cã grupul celor trei tetraedre sunt chiar în jurul corpului. Ele se rotesc pur şi simplu cu tetraedrul Soare în sens contrar acelor de ceasornic, iar tetraedrul Pãmânt în sensul acelor de ceasornic. Acesta este un neajuns care nu produce nici un fel de problemã realã, dar poate opri evoluţia spiritualã.

Acest model de Mer-Ka-Ba vã poate duce într-o supra-octavã a celei de a 3-a dimensiuni a acestei planete, care a fost folositã de medici şi şamani timp de mii de ani pentru a dobândi putere şi pentru a vindeca. A fost folositã şi în rãzboi. Dar nu duce nicãieri şi, desigur, nu vã va permite ascensiunea spre lumile superioare cãtre care se îndreaptã în aceste vremuri planeta Pãmânt. Dacã vreţi sã faceţi ascensiunea, fiţi atenţi şi începeţi sã practicaţi acum aşa cum este descris aici.

Pe inspiraţia celei de a 15-a respiraţii, în timp ce inspiraţi, spuneţi-vã cuvintele cheie „vitezã egalã”. Aceste cuvinte vor pune în mişcare cele douã stele tetraedrice, care se vor învârti în direcţii opuse cu vitezã egalã. Mintea voastrã cunoaşte exact care este intenţia voastrã şi va face aşa cum îi spuneţi. Aceasta înseamnã cã va fi o rotaţie completã pentru tetraedrul mental şi o rotaţie completã pentru tetraedrul emoţional. Dacã un set de rotaţii funcţioneazã în jur de 10 timpi, celãlalt grup de rotaţii va fi de asemenea în jur de 10 timpi şi doar în sensuri opuse.

Corpul: continuaţi aceeaşi mudrã cu mâinile (palmele) una peste alta. (citiţi completarea 9)

Respiraţia: profundã, ritmicã, de tip yoghin, pe parcursul urmãtoarele trei respiraţii. Dupã aceasta reveniţi la respiraţia superficialã, ritmicã. Vom reveni la aceastã fazã.

Completarea 9: Puteţi folosi mudra degetelor întrepãtrunse, degetele mari cu buricele uşor lipite.

Respiraţia a 15-a: Expiraţia

Mintea: cele douã seturi de tetraedre încep sã se învãrtã. Imediat ele vor ajunge la mişcarea de rotaţie care are valoarea exactã de o treime din viteza luminii la nivelul extremitãţilor. Voi probabil nu veţi fi capabili sã vedeţi aceasta din cauza vitezei uriaşe, dar puteţi simţi. Astfel voi aţi pornit „motorului” Mer-Ka-Ba. Voi nu plecaţi nicãieri şi nici nu veţi avea vreo experienţã emoţionalã. Este ca şi cum aţi porni motorul maşinii pãstrând cuplajul transmisiei în punctul mort. Este un pas esenţial în crearea câmpului Mer-Ka-Ba.

Respiraţia: faceţi un orificiu mic cu buzele, la fel ca la respiraţie a zecea. Suflaţi afarã aerul într-o manierã asemãnãtoare, simţind cum cele douã seturi de tetraedre au început sã se învârtã (citiţi completarea 10).

Completarea 10: Dupã ce aţi exersat construcţia Mer-Ka-Ba timp de aproximativ douã sãptãmâni, puteţi sã expulzaţi aerul doar simbolic, pentru cã mintea ştie exact care este intenţia voastrã şi puteţi realiza acest pas cu sau fãrã expirare. Dar dacã vã face plãcere, este în regulã, faceţi-o!

Respiraţia a 16-a: Inspiraţia

Mintea: aceasta este cea mai uimitoare respiraţie. În timp ce inspiraţi, repetaţi în gând „34/21”. Acesta este un cod pentru mintea voastrã pentru a roti cele douã seturi de tetraedre cu viteze în raportul 34/21; ceea ce înseamnã cã, mentalizând aceasta, tetraedrul mental se va învârti spre stânga 34 de timpi, în timp ce tetraedrul emoţional se va roti spre dreapta 21 de timpi. În timp ce viteza celor douã seturi de tetraedre va creşte, raportul dintre cele douã rotaţii va rãmâne acelaşi.

Respiraţia: profundã, ritmicã şi de tip yoghin (citiţi completarea 11).

Completarea 11: De ce sunt folosite numerele 34/21: aşa cum ştiţi din capitolul 8, acestea sunt numerele lui Fibonacci. Toate câmpurile din naturã care se rotesc în sensul invers acelor de ceasornic, aşa cum sunt de exemplu conurile de pin, floarea soarelui, etc., care au viteze diferite, folosesc numerele lui Fibonacci (s-ar putea sã existe excepţii, dar nu le cunosc).

Fãrã a intra într-o lungã dizertaţie, fiecare chakrã are un raport de vitezã diferenţiat în aceastã dimensiune. Chakra pe care noi am mişcat-o în a paisprezecea respiraţie, cea de unde se respirã aici, este chakra Christicã (a inimii), iar raportul acestor viteze este al acestei chakre. Chakra imediat deasupra are raportul 55/34, iar chakra de mai jos, cea a plexului solar, are raportul 21/13.

Aceste rapoarte nu sunt importante pentru noi acum, dar pentru când veţi ajunge în a 4-a dimensiune, veţi primi toate informaţiile despre acest subiect.

Respiraţia a 16-a: Expiraţia

Mintea: în timp ce încheiaţi respiraţia, cele douã seturi de tetraedre ies instantaneu din starea de rotaţie în valoare de o treime din viteza luminii spre rotaţia la douã treimi din viteza luminii. În timp ce ele se apropie de douã treimi din viteza luminii, se petrece urmãtorul fenomen: un disc imens de luminã se extinde rapid din cele opt celule originare aflate în interiorul corpului (la nivelul bazei coloanei vertebrale), cu un diametru de aproximativ 17 m, iar sfera de energie concentratã în jurul celor douã seturi de tetraedre creazã în jurul trupului vostru o formã asemãnãtoare unei farfurii zburãtoare. Aceastã matrice energeticã se numeşte Mer-Ka-Ba. În aceastã fazã, câmpul nu este stabil. Dacã simţiţi sau vedeţi acest cîmp în jurul corpului, veţi şti cã nu este stabil. De aceea este necesarã cea de a şaptesprezecea respiraţie pentru creşterea vitezei de rotaţie şi stabilizarea ei.

Respiraţia: la fel ca la respiraţia cincisprezece. Faceţi cu buzele un mic orificiu şi suflaţi cu presiune aerul din plãmâni. În aceastã fazã viteza de rotaţie scade. În timp ce simţiţi acest lucru, daţi afarã cu toatã forţa respiraţia. Aceasta va determina sfera de luminã sã ia o vitezã foarte mare, suficientã pentru a obţine şi menţine Mer-Ka-Ba în stare stabilã.

Respiraţia a 17-a: Inspiraţia

Inima: amintiţi-vã pe parcursul acestei meditaţii cã trebuie sã simţiţi iubire necondiţionatã pentru tot ceea ce existã, altfel nu veţi avea nici un rezultat. Mintea: în timp ce respiraţi, repetaţi mental urmãtorul cod: „9/10 din viteza luminii”. Aceastã comandã odatã datã, mintea voastrã o va executa şi va creşte viteza de rotaţie a câmpului Mer-Ka-Ba la 9/10 din viteza luminii, stabilizând mişcarea câmpului de energie. Ea va realiza şi altceva: a 3-a dimensiune a universului, cea în care trãim, este acordatã la 9/10 din viteza luminii. Fiecare electron din corpul vostru se roteşte în jurul fiecãrui atom din corpul vostru cu o vitezã egalã cu 9/10 din viteza luminii. Acesta este motivul pentru care a fost selectatã aceastã vitezã specificã: ea vã va oferi posibilitatea sã înţelegeţi şi sã lucraţi cu Mer-Ka-Ba în cea de a 3-a dimensiune fãrã a fi nevoie de experienţe din dimensiunea a 4-a sau alte dimensiuni superioare. Acest lucru este foarte important de ştiut încã de la începutul meditaţiei.

Respiraţia: profundã, ritmicã şi de tip yoghin.

Respiraţia a 17-a: Expiraţia

Mintea: viteza creşte la 9/10 din viteza luminii şi stabilizeazã Mer-Ka-Ba. Respiraţia: la fel cu repiraţia a 15-a şi a 16-a. Faceţi cu buzele un mic orificiu şi expulzaţi cu presiune aerul din plãmâni. Când simţiţi cã viteza începe sã scadã, lãsaţi sã iasã cu putere tot aerul inspirat în plãmâni. Acum aţi stabilizat în voi propriul vostru câmp Mer-Ka-Ba, care este armonizat cu cea de a 3-a dimensiune. Cu ajutorul Sinelui vostru Superior veţi înţelege ce înseamnã aceasta.

Dupã ce aţi terminat cu exerciţiile de respiraţie din punct de vedere tehnic, puteţi imediat sã vã întoarceţi la viaţa de zi cu zi. Dacã v-aţi trezit, încercaţi sã vã amintiţi respiraţiile fãcute şi toate fluxurile de energie care trec prin corpul vostru, atât de mult cât puteţi, pânã când veţi realiza cã viaţa este o meditaţie cu ochii deschişi şi tot ceea ce vã înconjoarã este sacru.

Oricum, ar fi de dorit sã rãmâneţi în meditaţie o perioadã mai lungã, poate între 15 minute şi o orã. În timp ce staţi în aceastã stare de meditaţie, gândurile şi emoţiile voastre sunt amplificate într-un mod extraordinar. Acesta este un timp preţios pentru afirmaţiile pozitive. Vorbiţi cu Sinele vostru Superior şi cereţi-i sã vã dezvãluie posibilitãţile acestui timp special de meditaţie. Voi vorbi mai detaliat despre aceasta în capitolul despre energia psihicã.

Completarea 12: Mulţi profesori din lume au decis sã-i înveţe pe oameni sã se mişte mai repede decât viteza luminii cu propriul lor Mer-Ka-Ba. Aceasta este decizia lor, dar eu simt cã acest fenomen este extrem de periculos. Cele mai multe individualitãţi ale oamenilor nu vor permite sã se întâmple aceasta, chiar dacã persoanele comandã o astfel de poziţie. Dacã o persoanã ar activa cu adevãrat un Mer-Ka-Ba care sã se mişte mai repede decât viteza luminii, aceastã persoanã nu ar mai fi vizibilã în aceastã lume, ci ar fi undeva în altã parte a Universului.

Ea nu ar mai trãi mult în cea de a 3-a dimensiune a Pãmântului. Va veni timpul când aceasta se va putea realiza, iar aceasta se numeşte respiraţia a 18-a. Voi vorbi despre ea la momentul potrivit!

Respiraţia a 18-a

Aceastã respiraţie foarte specialã nu o vom învãţa aici. Voi va trebui sã o primiţi de la Sinele vostru Superior. Este respiraţia care vã va purta cu viteza luminii în dimensiunea a 4-a sau mai sus, dacã Sinele Superior a decis aceasta. Se bazeazã pe fracţii ale întregului, întocmai ca în muzicã. Voi veţi dispãrea din aceastã lume şi veţi apãrea într-o altã lume care, pentru un timp va fi noua voastrã casã. Acesta nu este sfârşitul, ci începutul unei expansiuni a conştiinţei, care va fi o întoarcere la SURSÃ. Eu vã cer sã nu experimentaţi aceastã respiraţie. Ea poate fi foarte periculoasã. Când va sosi timpul potrivit Sinele vostru Superior vã va reaminti cum sã faceţi aceastã respiraţie.

Existã mulţi oameni care vor dori sã vã înveţe cum sã faceţi a optsprezecea respiraţie, în special pe internet. Eu nu vã pot spune ce sã faceţi, dar vã rog sã fiţi foarte atenţi. Mulţi dintre aceşti aşa-zişi profesori vã pot spune cã ei ştiu totul, cum pot sã vã ia în spaţiu şi cum sã vã readucã pe Pãmânt. Dar vã rog sã reţineţi urmãtoarele: dacã într-adevãr veţi face aceastã respiraţie, nu veţi mai sta mult în aceastã dimensiune.

Ideea cã puteţi merge în dimensiuni superioare şi sã vã întoarceţi pe Pãmânt este deosebit de frumoasã, dar improbabilã. Dacã aţi fi avut cu adevãrat o experienţã în lumile superioare, voi nu v-aţi mai fi dorit sã reveniţi pe Pãmânt. Aşadar vã rog sã fiţi foarte atenţi. Aşa cum am mai spus, când va sosi timpul vã veţi reaminti cum sã faceţi aceastã respiraţie fãrã ajutor din afarã.

Informaţii Suplimentare şi Situaţii pe care le Experimenteazã Uneori Oamenii

Toate problemele sau neînţelegerile de pânã acum au fost adunate în aceastã secţiune pentru a fi explicate. Unele se repetã, altele sunt noi. Am menţionat deja problema numãrul 1, care se referã la construirea şi activarea câmpului Mer-Ka-Ba uman şi rotirea în sensuri opuse a tetraedrului Soare şi a tetraedrului Pãmânt, adicã energia masculinã şi femininã precum şi schimbarea direcţiilor de rotire a stelelor tetraedrice (a setului) în direcţii opuse. Voi relua aceastã completare deoarece este foarte importantã, împreunã cu alte situaţii corelate şi informaţiile suplimentare exprimate în altã manierã, pentru a facilita înţelegerea.

  1. Rotirea tetraedrelor

Aceasta este una dintre cele mai mari greşeli pe care o fac oamenii. Lor nu le este clar cã în realitate sunt trei seturi de stele tetraedrice aflate în jurul corpului şi atunci ei pur şi simplu rotesc tetraedrul Soare în sens invers acelor de ceasornic şi tetraedrul Pãmânt în sensul acelor de ceasornic. Aceasta este o greşealã care nu produce nici o vãtãmare realã, dar opreşte evoluţia spiritualã ulterioarã.

Acest model de Mer-Ka-Ba vã va purta spre un alt aspect al dimensiunii a 3-a de pe aceastã planetã, care a fost folosit de cãtre medici şi şamani timp de mii de ani pentru a primi puteri şi pentru a vindeca. Era folositã chiar şi în timp de rãzboi, dar asta nu a dus nicãieri şi, bineînţeles cã nu vã permite sã urcaţi în lumile superioare, cele spre care Pãmântul se îndreaptã acum. Dacã aţi fãcut aşa pânã acum, opriţi-vã şi începeţi meditaţia din nou, practicând-o aşa cum este descrisã aici.

  1. Experimentând tetraedrele ca fiind prea mici sau prea mari sau de dimensiuni diferite

Uneori, oamenii îşi examineazã tetraedrele şi constatã cã sunt ori prea mari ori prea mici ori de dimensiuni diferite. Aceste instrucţiuni se aplicã de asemenea pentru câmpuri deformate sau nealiniate. Ce înseamnã aceasta?

Tetraedrele au exact mãsura datã de echilibrului perfect al polaritãţii corpului vostru. Polaritãţile primare ale corpului provin de la pãrinţii voştrii. În tetraedrul Soare se aflã energiile tatãlui primite chiar în timpul concepţiei. Tetraedrul Pãmânt conţine energiile mamei primite tot în momentul concepţiei. Dacã aţi trãit o experienţã neplãcutã sau o traumã provenitã de la pãrinţii voştri de-a lungul copilãriei, în special de la concepţie pânã la vârsta de trei ani, în tetraedrul vostru se va oglindi aceastã traumã.

Spre exemplu, dacã tatãl vostru v-a pãlmuit sau v-a lovit de aşa manierã încât v-a cauzat o fricã realã atunci, mai mult ca sigur cã propriul vostru tetraedru Soare se va contracta şi va deveni mai mic decât este normal. Dacã acest lucru s-a întâmplat doar o datã, se poate ca aceastã traumã sã se vindece, iar tetraedrul Soarele sã revinã la normal, dacã tatãl vã iubeşte cu adevãrat. Însã dacã aceste loviri continuã, tetraedrul Soare va rãmâne distorsionat, mai mic decât este normal şi va afecta viaţa copilului atât cât trãieşte, dacã nu se va vindeca într-o anumitã manierã.

Tetraedrele ar trebui sã fie de aceeaşi mãrime şi fiecare muchie are lungimea egalã cu lungimea braţului întins spre exterior. Dar acesta este un caz rar. Aproape fiecare fiinţã umanã de pe Pãmânt a avut o traumã în copilãrie şi chiar mai târziu. Ce putem face? Este nevoie de o vindecare emoţionalã sau de o terapie.

În şcolile antice, de exemplu în Egipt, aspectul feminin sau partea dreaptã a creierului, la şcoala de Misterii a Ochiului Stâng al lui Horus era întotdeauna pe primul loc. Studentul începea cu aceastã învãţãturã şi abia dupã ce trecea prin vindecarea emoţionalã, ajungea sã înveţe despre aspectul pãrţii stângi a creierului (ochiul drept al lui Horus).

În SUA şi în alte ţãri care se folosesc preponderent de creierul stâng, am introdus mai întâi studierea pãrţii stângi a creierului deoarece aceste ţãri au dificultãţi cu înţelegerea pãrţii feminine. În multe cazuri ei au respins pur şi simplu aceastã cale de cunoaştere. De aceea am introdus calea masculinã pentru a trezi interesul. Dar acum, cã v-am reţinut atenţia şi voi aţi început sã studiaţi aceastã cale, este necesar sã vã spun cã este important sã studiaţi calea femininã.

Vindecarea emoţionalã este esenţialã pentru a gãsi iluminarea în aceastã lume. Nu existã altã cale. Odatã ce pãşiţi pe drumul spre lumile superioare, dacã nu vã vindecaţi emoţional, Sinele vostru Superior vã va opri creşterea spiritualã pânã când veţi vindeca aceastã parte. Îmi pare rãu, dar aceasta este realitatea.

Vestea bunã este cã în ultimii 70 de ani s-au perfecţionat cu mare succes tehnicile de asistenţã umanã în vindecarea corpului emoţional. Din vremea lui Freud şi pânã acum s-a manifestat o incredibilã evoluţie a nivelului de înţelegere în rândul oamenilor privind emoţiile umane. Wilhelm Reich a fost cel care a demonstrat cã atunci când eram copii şi am refuzat sã trãim durerea unei experienţe emoţionale, am stocat aceste emoţii dureroase în muşchi, în sistemul nervos şi în spaţiul din jurul corpului nostru, numit corpul de luminã. Acum noi ştim cã acestea s-au stocat nu oriunde în corpul de luminã, ci chiar în tetraedrele stelate.

Încã de pe timpul lui Reich, Dr. Ida P. Rolf a venit cu ideea cã dacã aceastã durere emoţionalã a fost stocatã în muşchi, atunci putem pãtrunde în interior şi şi sã o extragem afarã. Aşa s-a nãscut terapia Rolfing. Atunci multe suflete mari au aderat la ideea aceasta, precum Fritz Perl şi Sandy Goodman, care au scos în evidenţã ideile terapiei alternative şi psihodrama.

Recent a luat fiinţã hipnoterapia care a deschis uşi noi spre înţelegerea trecutului şi viitorului nostru şi efectele lor asupra vieţii noastre prezente. Existenţa entitãţilor sau a spiritelor şi energiilor disfuncţionale, cum ar fi vrãjitoriile, practicile voodoo şi altele sunt acum mai bine înţelese prin intermediul tehnicilor de eliberare.

Sugestia mea este sã aveţi încredere în voi şi sã fiţi deschişi cãtre posibilitatea ca cineva sã vinã în viaţa voastrã şi sã vã ajute în rezolvarea dezechilibrului emoţional. De obicei, noi nu vedem propriile noastre probleme, astfel încât aceasta devine o zonã a experienţei umane care se poate rezolva doar cu ajutor din exterior.

Numai când cineva beneficiazã de un echilibru emoţional sãnãtos poate sã lucreze cu succes cu Mer-Ka-Ba.

  1. Când discul care se extinde din Mer-Ka-Ba se aflã în poziţie greşitã

Discul luminos de 17 m în diametru, care se extinde dinspre corp în afarã, provine din cele opt celule de origine şi stã exact în aceastã poziţie. El trece prin zona perineului, aproape de baza coloanei vertebrale. El este fixat în zona aceea, sau aşa ar trebui.

Uneori el este vãzut în mod greşit, cã apãrând din alte chakre sau din alte zone ale corpului. Este foarte important sã-l mutaţi cu mintea în poziţia corectã, altfel vã schimbã natura întregului sistem de chakre. Aceasta este o greşealã care vã poate denatura intrarea în experienţa câmpului Mer-Ka-Ba, dar se poate corecta uşor. Pur şi simplu priviţi cum revine în poziţia sa normalã şi ţineţi-l acolo pentru un timp ca sã se stabilizeze. Faceţi aceasta cu convingere, zilnic, timp de o sãptãmânã, iar apoi rãmâne acolo.

  1. Câmpul contrarotativ

Diverse înţelegeri greşite ar putea cauza un câmp, care se roteşte în sens

invers decât cel normal pentru câmpul Mer-Ka-Ba. Aceasta înseamnã cã, în loc ca tetraedrele mentale sã se roteascã spre stânga (privit din interiorul corpului) în raportul de 34 de timpi şi tetraedrele emoţionale sã se roteascã spre dreapta în raport de 21 de timpi, raportul vitezei este inversat. Prin aceasta vrem sã spunem cã mentalul se roteşte 21 de timpi, în timp ce emoţionalul se roteşte 34 de timpi. indiferent cum aţi ajuns în aceastã stare, este foarte periculos. Un câmp inversat este împotriva vieţii. Dacã continuaţi astfel timp mai îndelungat, aproape sigur rezultatul va fi o boalã gravã sau chiar moartea.

Soluţia este simplã: corectaţi mental totul. Dar când corectaţi câmpul, este la fel ca a începe din nou sã creaţi un câmp permanent.

Este important sã vã fie foarte clar şi de aceea vã vom explica din nou: privind din interiorul corpului înspre în afarã raportat la un punct din faţa corpului, tetraedrul mental se mişcã spre stânga 34 de timpi, în timp ce tetraedrul emoţional se mişcã spre dreapta 21 de timpi.

  1. Stele tetraedrice vizualizate greşit

Dacã vã vizualizaţi într-un set de mici stele tetraedrice aflate în faţa, respectiv în afara corpului vostru, aceasta nu va crea un câmp Mer-Ka-Ba. Mintea voastrã trebuie sã se conecteze la câmpul real de energie al stelei tetraedrice. Voi trebuie sã vã vizualizaţi pe voi înşivã în interiorul centrului stelei tetraedrice, câmpul real care existã în jurul corpului vostru. Puteţi sã vedeţi acest câmp sau sã-l simţiţi, nu are importanţã cum faceţi, cãci mintea se conecteazã la corpul de luminã.

Alte Probleme Minore şi Înţelegeri Greşite

  1. Folosirea mudrelor

În primele douã sãptãmâni dupã ce v-aţi activat câmpul Mer-Ka-Ba, folosirea corectã a mudrelor este foarte importantã. Oricum, odatã ce mintea şi corpul ştiu ceea ce intenţionaţi sã faceţi, atunci fenomenele se vor petrece de la sine, iar mudrele pot fi relaxate sau chiar nu se vor mai folosi.

Corpul are nevoie sã cunoascã intenţia voastrã de a vã conecta la sistemul electric existent în interiorul lui. Odatã ce corpul ştie care sistem este, el poate merge acolo pur şi simplu prin intenţie. Este un proces asemãnãtor cu mersul pe bicicletã. La început atenţia voastrã se fixeazã pe pãstrarea echilibrului, dar o datã ce corpul învaţã sã pãstreze acest echilibru, atenţia voastrã nu mai este necesarã. Procesul se desfãşoarã în mod automat.

  1. Expiraţia de la cea de a 10-a, a 15-a, a 16-a şi a 17-a respiraţie

Aceasta are o explicaţie similarã cu punctul anterior. Expulzarea aerului din

plãmâni este foarte importantã în primele douã sãptãmâni, dar dupã aceea, aceasta se poate realiza foarte lin sau chiar deloc. Atunci când mintea şi corpul înţeleg ce trebuie sã se întâmple, ele vor îndeplini aceastã funcţie pur şi simplu prin intenţie.

  1. Culorile

În primele douã sãptãmâni, poate o lunã, vã rog sã folosiţi culoarea de iluminare a tetraedrelor şi a tubului respirator. Mulţi dintre voi constatã intrarea anumitor culori în experienţa cu Mer-Ka-Ba şi se întreabã dacã sunt cele potrivite. Trebuie sã folosiţi culoarea iluminãrii deaorece aceasta este adevãrata naturã şi culoare a pranei pure. Unii vor constata însã cã nu pot controla intrarea culorii în Mer-Ka-Ba. La început se umplu tetraedrele cu culoarea luminii, apoi la final, întregul Mer-Ka-Ba. Aşa este normal.

Dupã aproximativ o lunã de practicã puteţi permite culorii sã pãtrundã Mer-Ka-Ba fãrã folosirea intenţiei. Lãsaţi sã se întâmple orice. Simţiţi ce se întâmplã în interiorul corpului vostru când aceste culori încep sã aparã. Vedeţi dacã în mintea voastrã încep sã aparã imagini. Indiferent ce sunt aceste culori şi imagini, ele sunt comunicãri de la Sinele vostru Superior. Este începutul unei comunicãri directe şi înseamnã conectarea la întreaga viaţã.

  1. Celelalte simţuri

Este nevoie sã clarificãm cã vor începe sã interacţioneze cu câmpului vostru Mer-Ka-Ba nu doar culori şi imagini ci şi toate cele cinci simţuri (chiar şi unele încã neconştientizate de voi). Nu vã temeţi, relaxaţi-vã şi permiteţi ca totul sã se întâmple.Totul este perfect sãnãtos.

Dincolo de culori şi imagini este posibil sã începeţi sã auziţi sunete, voci, muzicã sau chiar armonii. S-ar putea sã simţiţi parfumuri, atingeri uşoare sau alte senzaţii, o prezenţã a cuiva, sau chiar în momentul efectuãrii experienţei sã simţiţi anumite gusturi în gurã. S-ar putea sã începeţi sã vedeţi într-un mod nou şi neaşteptat, care pare sã nu vinã de la ochii voştri. Vã treziţi la viaţã! Simţiţi-vã bine, ca nişte copii în aceastã lume nouã care începe sã aparã.

10.Sentimente şi emoţii

Sentimentele şi emoţiile joacã un rol foarte important în experimentarea câmpului Mer-Ka-Ba! Este vorba de corpul emoţional feminin care trezeşte la viaţã câmpul Mer-Ka-Ba. Ca sã înţelegeţi ceea ce s-a spus, studiaţi respiraţia porţii stelare, dupã exemplul din completarea nr. 5 şi figurile 18-1 şi 18-2 şi trãiţi acea experienţa în Mer-Ka-Ba. Dupã cum ştiţi, existã multe porţi stelare, dar toate de care am cunoştinţã au iubire şi adevãr ca pãrţi componente ale tiparelor lor. Voi cunoaşteţi aceste informaţii. Aşa cã, trãiţi-le şi simţiţi cum emoţiile şi simţurile vã atrag în interiorul câmpului Mer-Ka-Ba: vã veţi reaminti acest experiment!

  1. Energia sexualã

Energia sexualã este importantã în Mer-Ka-Ba, la acest nivel de conştientizare umanã. Întreaga învãţãturã tantricã a Egiptului antic este prea complexã pentru a fi transmisã în acest context şi nici nu este necesarã. Singurul aspect din învãţãtura tantricã egipteanã care este necesar sã fie înţeles acum este Ank-ul egiptean, pe care l-am descris în capitolul 12.

Dacã nu mai folosiţi energiile sexuale, atunci treceţi mai departe peste aceastã secţiune!

Accelerarea Spiritului în Materie

Urmeazã un subiect foarte important pe care îl vom pune în discuţie. Din cauza naturii subiectelor discutate în aceastã carte, mulţi dintre voi veţi expe-rimenta tot felul de deblocãri şi eliberãri emoţionale din momentul în care începeţi sã practicaţi meditaţia Mer-Ka-Ba. Este o consecinţã fireascã!

Știu cã v-am mai spus despre aceasta, dar vreau sã vã mai spun o datã pentru cã este atât de important; când aţi început respiraţiile şi fluxul pranic a reînceput sã circule dupã 13.000 de ani de staţionare, atunci Sinele vostru superior poate prelua controlul vieţii voastre şi s-o purifice. Vreau sã vã spun cã persoanele, locurile şi lucrurile care v-au blocat dezvoltarea spiritualã vã vor pãrãsi. Poate la început vi se va pãrea o pierdere sau ceva negativ, dar atunci când veţi începe sã vã concentraţi pe noua viaţã, veţi constata cã lucrurile chiar trebuie schimbate. Sã nu aveţi teamã în aceastã perioadã de tranziţie. Dumnezeu şi Sinele vostru superior vã vegheazã!

Nivelul la care veţi experimenta aceastã perioadã de tranziţie depinde de cât de curatã şi de lipsitã de ataşamente este viaţa voastrã acum. Este la fel cum ar fi sã faci un tratament medical: la început credeţi cã sunteţi mai bolnavi decât v-aţi imaginat. Durata perioadei de tranziţie depinde de cât de bolnavi aţi fost la început. Bineînţeles, o datã ce totul iese la suprafaţã, veţi simţi cã trãiţi o viaţã mai sãnãtoasã.

O Altã Viziune a Câmpului de Energie Umanã Dincolo de Mer-Ka-Ba

Urmãtoarele informaţii se adreseazã doar celor special interesaţi. Puteţi lectura aceastã secţiune ca pe o simplã informaţie dar, dacã consideraţi cã nu este important sau necesar, sãriţi acest pasaj. Va veni un moment când toate aceste informaţii vor deveni importante pentru voi.

Câmpul energetic al fiinţei umane este mult mai complex decât ceea ce s-a predat în seminarele Floarea Vieţii. Aşa cum am mai spus, steaua tetraedricã deschide conştiinţa superioarã, dar înseamnã mult mai mult de atât.

Fiecare nivel de conştnţã posibil în univers este conţinut în câmpul energetic uman, sub formã de potenţial. Existã o singurã realitate. Existã o infinitate de cãi prin care aceste câmpuri energetice pot interacţiona pentru a crea diferite Mer-Ka-Ba, prin care se întrerupe aceastã unicã realitate şi o face sã aparã diferit. În funcţie de Mer-Ka-Ba, întregul univers poate fi experimentat în maniere complet diferite iar fiecare apariţie va avea legile sale unice de manifestare. Întregul univers conştient conlucreazã la toate soluţiile posibile pentru acest subiect. Toate variantele posibile se bazeazã pe geometrii şi pe cunoaşterea manierelor de combinare a acestor geometrii.

Pentru a ajuta umanitatea şi viitorul acesteia voi oferi urmãtoarele posibilitãţi geometrice, fãrã a avea pretenţia cã aceste informaţii sunt complete. Voi începe cu steaua tetraedricã şi vã voi prezenta imaginea câmpului complet care existã dincolo de Mer-Ka-Ba. Voi prezenta totul pas cu pas pânã când obţinem câmpul complet.

Pornim de la cele opt celule de origine şi corpul uman adult. Desigur, corpul uman poate fi înlocuit cu tot felul de corpuri diferite care depind de mediul înconjurãtor şi de nevoile spiritului, dar geometriile vor fi întotdeauna aceleaşi. În multe cazuri nu este corp ci doar spirit. Atunci, împrejurul corpului sau a spiritului existã un câmp de forma stelei tetraedrice care constituie întotdeauna punctul de pornire al geometriei din figura 13-3.image002

Urmeazã steaua tetraedricã a câmpului Mer-Ka-Ba care, atunci când este activatã, aratã ca în figura 13-4.

image015
Fig. 13-4. Corp, stea si Mer-ka-ba

În jurul Mer-Ka-Ba existã o sferã de energie cu diametru egal cu diametrul câmpului Mer-Ka-Ba (vezi figura 13-5).

image019
Fig. 13-5. Sfera exterioara

În interiorul acestei sfere exterioare se aflã un câmp electromagnetic în formã de incosaedru dublu, în interiorul cãruia se aflã un dodecaedru pentagonal. Icosaedrul este creat de transformarea stelarã a dode-caedrului, unde o lungime a muchiei dodecaedrului este folositã pentru a determina lungimea transformãrii stelate. Toate lungimile muchiilor icosaedrului stelat sunt egale.

Acest câmp de energie este la fel cu reţeaua Christicã care înconjoarã acum Pãmântul. Este foarte important, deoarece ne oferã posibilitatea de a ne conecta conştient cu reţeaua pãmântului prin conectarea la propria noastrã reţea exterioarã (fig. 13-6).

image021
Fig. 13-6. Dodecaedrul stelat cu icosaedrul

Urmeazã tubul respirator despre care am învãţat cã se terminã în vârful stelei tetraedrice, dar el se continuã în sus şi în jos, conectându-se cu dodecaedrul stelat (fig. 13-7).

image021
Fig. 13-7. Extinderea tubului de respiratie

Între Alpha (steaua tetraedricã) şi Omega (dodecaedru stelat), sunt multe alte câmpuri geometrice de energie, care toate sunt centrate simetric pe tubul pranic. Sunt atât de multe câmpuri, inclusiv linia interioarã de forţã încât, dacã aţi putea sã o vedeţi ca pe un câmp geometric întreg, abia s-ar putea vedea prin el.

Nu le vom desena pe toate acum din douã motive: unu, va fi imposibil sã distingeţi ceva în ele fãrã a face sute de desene speciale; doi, nu este necesar pentru ascensiune în viitorul apropiat. Vã voi da un exemplu şi îl voi explica. Aceastã explicaţie se aplicã şi celorlalte forme geometrice.

În acest moment voi adãuga o formã geometricã ipoteticã. Este un poliedru care, de obicei nu stã în acest loc, dar îl vom folosi ca exemplu. Între Alpha şi Omega vom adãuga un octaedru, ca în figura 13-8. Reţineţi cã nu doar în steaua tetraedricã ci în fiecare formã geometricã ce compune corpul de luminã uman, se gãsesc trei poliedre sau forme geometrice complet diferite şi suprapuse, cu toate cã vedeţi doar una.

resetat
Fig. 13-8. Octaedrul ipotetic. Vizualizati in centrul cristalului octaedral de la figura 6-35 h)

Vã reamintesc cã în steaua tetraedricã se aflã trei seturi, unul fix, unul care se roteşte spre dreapta şi unul care se roteşte spre stânga. Aceasta este realitatea adevãratã pentru fiecare formã geometricã din jurul corpului. Vom relua toate acestea în capitolul despre energia psihicã. Toate energiile psihice coboarã pe douã cãi, atenţia şi intenţia. Acolo unde mintea îşi concentreazã atenţia şi oricare ar fi intenţia, aceasta se va întâmpla. Bineînţeles, sistemul de credinţe al fiecãruia controleazã toate posibilitãţile.

De aceea tubul respirator trece prin multe câmpuri geometrice de energie, cu multe posibilitãţi de expansiune.

Cum puteţi selecta ce puteţi folosi? Voi pur şi simplu vã focalizaţi atenţia pe un câmp specific (mai întâi trebuie sã ştiţi dacã existã acolo) şi cu intenţia voastrã deschideţi acest câmp. Tubul respirator va funcţiona doar din acest loc şi prin acele geometrii.

Tubul respirator are o geometrie specialã, cu capete cristaline care se potrivesc perfect pe câmpul nou de energie şi permite ca prana nouã sã intre pe tubul vostru respirator. Da, prana are calitãţi diferite, care vin din lumi diferite şi schimbã conştientizarea prin adãugare la câmpul Mer-Ka-Ba. Figura 13-9 aratã trei posibilitãţi.

image002

În final, existã un câmp (o formã de gogoaşã) care este centrat pe fiecare Mer-Ka-Ba şi pe care spiritul îl foloseşte. Uneori spiritele vor activa mai multe Mer-Ka-Ba simultan, ceea ce va avea ca rezultat o mişcare de tipul „roţi în interiorul roţilor”. Formele geometrice sunt aşa de strâns întrepãtrunse, încât posibilele toruri aratã ca nişte foi de ceapã. Aceste câmpuri toroidale se extind dincolo de câmpul Mer-Ka-Ba şi îl includ, (fig. 13-10).

image027
Fig. 13-10. Campul toroidal din interioriul stelei tetraedice (Vizualizati o gogoasa taiata in doua).

În acest ultim desen vom pune totul împreunã, exceptând geometriile din mijloc, cele dintre ALPHA şi OMEGA. Aceasta vã oferã o imagine şi o înţelegere mai bunã a extinderii naturale a corpului vostru de luminã (fig. 13-11).

image029
Fig. 13-11. Corpul de lumina complet inconjurand toate formele de viata – si toate formele sunt vii.

Deşi figura 13-11 este o imagine aproape completã a câmpului de energie care înconjoarã fiinţa umanã, urmãtoarea imagine aratã manifestãrile primordiale din realitatea unui Mer-Ka-Ba sau a corpului de luminã uman (fig. 13-12).

image031
Fig. 13-12. Galaxia Sombrero

Aceasta este o fotografie în infraroşu a învelişului de cãldurã a galaxiei Sombrero, uşor înclinatã. Aratã ca o farfurie zburãtoare. Ea are un inel urias în jurul marginii exterioare, şi care este întunecoasã din cauzã cã marginea exterioarã se mişcã foarte repede. Acest înveliş de cãldurã are exact proporţiile unui Mer-Ka-Ba din jurul corpului nostru, atunci când este activat prin respiraţie şi meditaţie. Cu o dotare tehnicã adecvatã puteţi vedea aceasta pe ecranul computerului, deoarece are aspect electromagnetic care se încadreazã parţial în domeniul microundelor.

Acum depinde de voi; aţi ajuns suficient de departe încât deţineţi cunoştinţele de bazã pentru activarea corpului de luminã. Dacã pe parcursul meditaţiilor şi în inima voastrã acceptaţi aceasta şi o faceţi cu gânduri bune, atunci puteţi începe. Ori poate ar trebui sã aşteptaţi sã citiţi şi capitolul urmãtor pentru cã veţi afla mai multe decât cum sã vã activaţi Mer-Ka-Ba. Aceastã activare reprezintã doar începutul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s