REPLICAREA ADN – VIDEO

R E P L I C A R E A    A D N 

V I D E O

Advertisements

LO SFIDANTE – SFIDĂTORUL – Documentar

L O    S F I D A N T E  –  S F I D Ă T O R U L

D o c u m e n t a r

NOUA BIOLOGIE – Unde Mintea Şi Materia Se Întâlnesc – BRUCE LIPTON

N O U A    B I O L O G I E – B R U C E    L I P T O N    P h D.

Unde Mintea Şi Materia Se Întâlnesc partea 1 din 2

N O U A    B I O L O G I E – B R U C E    L I P T O N    P h D.

 Unde Mintea Şi Materia Se Întâlnesc partea 2 din 2

 

GEOMETRIE SACRĂ

<FLOAREA VIEŢII – UN SECRET STRĂVECHI>

DRUNVALO MELCHIZEDEK,

Volumul 1, Capitolul ŞASE, pag: 155 – 183, Editura Medialux

G E O M E T R I E    S A C R Ă

S E M N I F I C A Ţ I A    F O R M E I    Ş I    A    S T R U C T U R I I

 

 

MERIDIANELE EXTRAORDINARE

M E R I D I A N E L E    E X T R A O R D I N A R E

M E R I D I A N U L    D E    C O N C E P Ţ I E    R E N    M A I  –  Y I N

Perineu => Gingia inferioară

VC1 Huiyin      Convergenţa yin-ului

VC2 Qugu       Os strâmb

VC3 Zhongji    Pisc mijlociu

VC4 Guanyuan Balamaua sursei

VC5 Shimen     Uşa de piatră

VC6 Qihai        Marea qi-ului

VC7 Yinjiao     Întâlnirea yin

VC8 Qizhong   Mijlocul diafragmei sau Shenqu Poarta palatului spiritului

VC9 Shuifen     Separarea apei

VC10 Xiawan  Cavitatea inferioară

VC11 Jianli      Stabileşte măsura

VC12 Zhongwan Cavitatea din mijloc

VC13 Shangwan    Cavitatea superioară

VC14 Juque     Marele palat

VC15 Jiuwei    Coada porumbelului sălbatic

VC16 Zhongting    Holul de mijloc

VC17 Tanzhong    Aromă penetrantă

VC18 Yutang    Curtea de jad

VC19 Zigong     Palatul purpuriu

VC20 Huagai    Acoperiş luxos

VC21 Xuanji     Steaua nordului

VC22 Tiantu     Proeminenţa cerului

VC23 Lianquan    Izvorul pur

VC24 Chengjiang    Conţine fluid

 

M E R I D I A N U L    G U V E R N O R    D U    M A I  –  Y A N G  

Perineu => Gingia superioară

G1 Changqiang    Putere lungă

G2 Yaoshu       Orificiul spatelui inferior

G3 Yaoyangguan    Balamaua yangului lombar

G4 Mingmen    Uşa vieţii

G5 Xuanshu     Axa suspendată

G6 Jizhong    Mijlocul coloanei vertebrale

G7 Zhongshu    Axa de mijloc

G8 Jinsuo        Contracţia tendonului

G9 Zhiyang       Ajunge la yang

G10 Lingtai      Platforma spiritului

G11 Shendao   Calea spiritului

G12 Shenzhu    Stâlpul corpului

G13 Taodao     Calea fericirii

G14 Dazhui      Marea vertebră

G15 Yamen      Uşa muţeniei

G16 Fengfu      Locuinţa vântului

G17 Naohu      Locuinţa creierului

G18 Qiangjian    Între putere, Rigid mijloc

G19 Houding    În spatele vârfului

G20 Baihui       100 întâlniri

G21 Qianding    Înainte de vârf

G22 Xinhui       Întâlnire fontanelă

G23 Shangxing    Steaua de sus

G24 Shenting    Coridorul spiritului

G25 Suliao       Orificiu plat

G26 Renzhong    Adâncitura

G27 Duiduan    Gaură vârf

G28 Yinjiao      Joncţiunea gingiei

M E R I D I A N U L    D E    A T A C    C H O N G    M A I

C1 Huiyin         VC1 Întâlnirea yin-urilor

C2 Qichong      S30 Introducerea de qi

C3 Henggu       R11 Os orizontal

C4 Dahe          R12 Marea claritate

C5 Qixue         R13 Orificiul qi-ului

C6 Simen         R14 Patru plinuri

C7 Zhongzhu    R15 Flux mijlociu

C8 Huangshu    R16 Orificiu vital

C9 Shangqu     R17 Metal meandre

C10 Shiguan     R18 Balamaua pietrei

C11 Yindu       R19 Metropola yin-ului

C12 Futongu    R20 Valea conectoare a abdomenului

C13 Youmen    R21 Uşa ascunsă

C14 Yinjiao      VC7 Întâlnirea yin

 

M E R I D I A N U L    D E    C E N T U R Ă    D A I    M A I

D1 Dai Mai      VB26 Meridianul centură

D2 Wushu        VB27 Cinci pivoţi

D3 Weidao      VB28 Menţine calea

 

M E R I D I A N U L    C Ă L C Â I U L U I    Y I N Q I A O    M A I  –  Y I N

QY1 Zhaohai   R6 Mare strălucitoare

QY2 Jiaoxin     R8 Joncţiune de încredere

QY3 Jingming   VU1 Ochi strălucitori

 

M E R I D I A N U L    C Ă L C Â I U L U I    Y A N G Q I A O    M A I  –  Y A N G

Q1 Shenmai     VU62 Meridian extins

Q2 Pushen       VU61 Serveşte consultă

Q3 Fuyang       VU59 Yang tarsial

Q4 Juliao          VB29 Orificiu staţionar (pelvis)

Q5 Jugu           IG16 Osul mare (calviculă)

Q6 Jianyi          IG15 Osul umărului

Q7 Dicang        S4 Grânarul pământului

Q8 Juliao          S3 Marea deschidere

Q9 Chengqi      S1 Primeşte lacrimi

Q10 Jingming   VU1 Ochi strălucitori

Q11 Fengchi    VB20 Lacul vântului

Q12 Fengfu      G16 Locuinţa vântului

Q13 Yaoshu     G17 Locuinţa creierului

 

M E R I D I A N U L    D E    C O N E X I U N E    Y I N W E I    M A I  –  Y I N

WY1 Zhubin    R9 Casa oaspetelui

WY2 Chongmen    SP12 Uşa de introducere

WY3 Fushe      SP13 Locuirea

WY4 Daheng   SP15 Marele orizontal

WY5 Fuai        SP16 Durerea abdomenului

WY6 Qimen     F14 Uşa aşteptării

WY7 Tiantu     VC22 Proeminenţa cerului

WY8 Lianquan    VC23 Izvorul pur

 

M E R I D I A N U L    D E    C O N E X I U N E    Y A N G W E I    M A I  –  Y A N G

W1 Jimen         VU63 Uşa de aur

W2 Yangjiao    VB35 Intersecţia yang

W3 Naoshu      IS10 Orificiul omoplatului

W4 Tianliao      TI15 Deschiderea cerului

W5 Jianjing      VB21 Fântâna umărului

W6 Touwei      S8 Suportul capului

W7 Benshen     VB13 Spirit originar

W8 YangBai    VB14 Alb yang

W9 Toulinqi     VB15 Lângă lacrimile din cap

W10 Muchuang    VB16 Fereastra vederii

W11 Zhengying    VB17 Campare sus

W12 Chengling    VB18 Suportul spiritului

W13 Naokong    VB19 Cavitatea creierului

W14 Feugchi     VB20 Lacul vântului

W15 Fengfu     G16 Locuinţa vântului

W16 Yamen     G15 Locuinţa creierului

Sursa

REȚETA FERICIRII

R E Ț E T A   F E R I C I R I I

M e d i c a m e n t   U n i v e r s a l  

p e n t r u   t o ţ i   N e f e r i c i ţ i i   d i n   l u m e a   a c e a s t a

Aflarea lui Stan Păţitul

Să ia bolnavul în farmacia Atotţiitorului: credinţă, nădejde şi dragoste. Să le amestece bine şi să le sfarme mărunt în piua îndelungii răbdări. Să le cearnă prin sita conştiinţei. Să le fiarbă în vasul uitării. Să le frământe cu lingura cumpătării. Să le strecoare prin pânza judecăţii, să le bea cu paharul mulţumirii.

Să se culce apoi pe salteaua virtuţii şi a moralităţii, să se înfăşoare în acoperemântul blîndeţii, avînd drept căpătîi prevederea.

După ce va asuda, să-şi usuce corpul cu ştergarul liniştii, spălîndu-se peste tot în apa înţelepciunii. În urmă să îmbrace veştmintele bunei vieţuiri şi va fi sănătos ca mărul.

Sursa: Tipografia Krafft & Drotleff, Sibiu, 1942, „Cea mai nouă şi bogată CARTE DE VISURI perso-egipteană, întâia oară îndreptată după vechile scrieri ale înţelepţilor din Persia, Chaldeia, Egipet şi India“