REȚETA FERICIRII

R E Ț E T A   F E R I C I R I I

M e d i c a m e n t   U n i v e r s a l  

p e n t r u   t o ţ i   N e f e r i c i ţ i i   d i n   l u m e a   a c e a s t a

Aflarea lui Stan Păţitul

Să ia bolnavul în farmacia Atotţiitorului: credinţă, nădejde şi dragoste. Să le amestece bine şi să le sfarme mărunt în piua îndelungii răbdări. Să le cearnă prin sita conştiinţei. Să le fiarbă în vasul uitării. Să le frământe cu lingura cumpătării. Să le strecoare prin pânza judecăţii, să le bea cu paharul mulţumirii.

Să se culce apoi pe salteaua virtuţii şi a moralităţii, să se înfăşoare în acoperemântul blîndeţii, avînd drept căpătîi prevederea.

După ce va asuda, să-şi usuce corpul cu ştergarul liniştii, spălîndu-se peste tot în apa înţelepciunii. În urmă să îmbrace veştmintele bunei vieţuiri şi va fi sănătos ca mărul.

Sursa: Tipografia Krafft & Drotleff, Sibiu, 1942, „Cea mai nouă şi bogată CARTE DE VISURI perso-egipteană, întâia oară îndreptată după vechile scrieri ale înţelepţilor din Persia, Chaldeia, Egipet şi India“

Advertisements